<- Híreink

Csalán derby-szereplésének margójára

Mint azt bizonyára sokan észrevettétek, Csalán finoman szólva sem hozta a tőle elvárt formát a Derby futamában. Első helyre volt tippelve, de akkor is boldogok lettünk volna, ha az első három között végez.

De ez a csúfos 15. helyezés összetört mindenkit...az csak a futam után, az istállóban derült ki, hogy Csalánt a legjobban! Pontosabban őt már a verseny közben összetörték, csak ezt éppen senki nem vizsgálta ki!

A mellékelt levelünkkel arra kívánunk választ kapni, hogy hogyan történhetett meg, hogy egy derby futam után semelyik arra illetékes szerv nem vizsgálta meg, miért is végzett egy top favorit ló ennyire hátul?! Senki nem kérdezett rá a trénernél a formaváltozás okára, senki nem kérdezte meg a lovast sem, mi történt. Nem nézték vissza a futam videóját, nem elemezték ki, mi okozhatta ezt az eredményt. Így nem is derült ki, nem mellékesen a fogadók számára sem, akik közül sokan, nagyon sokan bíztak Csalán jó helyezésében, hogy miért is futott a ló ilyen gyatrán?!

Mi egy magántenyészet vagyunk, egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy Csalán megítélése ennyiben maradjon, nem maradhat rajta az a bélyeg, hogy gyenge képességű ló, akinek volt a derby előtt egy jó versenye! Igenis volt esélye megnyerni a derbyt is, de ezt egy felelőtlen zsoké tönkretette, aki nem tudta fogni a saját lovát, és belegaloppozott hátulról Csalánba.

Reméljük, a mellékelt levél kézhezvétele után kivizsgálják az esetet, és komolyabb szabályozást vezetnek be arra vonatkozóan, hogy az ilyen komoly fumatokban milyen feltételekkel szállhatnak nyeregbe lovasok!

Ez nem játék sem a ló tulajdonosának, aki komoly összeget fektet ebbe a sportba, sem az eltiport lovon ülő lovasnak, akit ezzel bukás közeli helyzetbe is hozhatnak, és nem játék a lónak sem, akinek a versenykarrierje is véget érhet egy komolyabb sérülés következtében.

Csalán több napi kezelés után végül injekciót kapott az izületébe, reméljük, teljesen helyrejönni, de hetekig kényszerpihenőre van ítélve, ami versenyszezon közben mindenképpen hátrányt jelent.

Kérünk minden érintett szervet, hogy hasonló problémák elkerülése érdekében foglalkozzanak az esettel!

Köszönjük!

A levél:
(az állatorvosi vélemény a levél alatti linken tekinthető meg)

Lóversenyzést Felügyelő Bizottság

Budapest

Albertirsai út 2-4

1101Tárgy: panasz a 96. Magyar Derbyn történt sérülés kapcsán

Tisztelt Címzett!

Alulírott Telivér Farm Állattenyésztési és Növénytermesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 32.; cégjegyzékszám: 01-09-295053; adószám: 13333252-2-41; képviseli: Pálfi Nóra ügyvezető) jelen levelünkkel

p a n a s z t

teszünk a Versenyintézőség 96. Magyar Derbyn történt mulasztásai miatt. Előadjuk, hogy istállónk lova Csalán az előzetes Alagi Díj megnyerése és a szakcikkek, esélylatolgatások alapján kiemelt favoritként indult a 96. Magyar Derbyn. Csalán a versenyen jól indult, az utolsó harmadban azonban egyre lejjebb csúszott a tömör mezőnyben, és végül tizenötödikként ért célba. Galoppidomárja, Kovács Sándor az istállóban vette észre, hogy mindkét hátsó lába megsérült. A sérülésekről készült állatorvosi szakvélemény és fotó, melyeket levelünkhöz csatolunk (1. és 2.sz. melléklet). A pályaállatorvos a verseny megkezdése előtt a szokásos rend szerint ellenőrizte Csalán egészségi állapotát, és nem állapított meg sérülést.

Véleményünk szerint a Versenyintézőség nem járt el megfelelő körültekintéssel, különös tekintettel a Magyar Galoppverseny Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) 4. §.-ra, amely kimondja: „A V.I. szigorúan őrködik a versenyek tisztasága felett. Azonnal kivizsgál minden feltűnő formaváltozást, továbbá minden olyan körülményt, amely a verseny lefolyását, vagy eredményét bármely szempontból gyanússá teszi, vagy olyan körülményre enged következtetni, amely a versenyek tisztasága szempontjából kifogásolható.”

Egy kiemelkedő favoritként indult ló tizenötödikként való célba érése legalább is gyanút kellett volna, hogy ébresszen a Versenyintézőségben. Csalán mögött csak Unfug végzett, aki a verseny során igazoltan megsérült jobb elülső lábára. Vélhetőleg Milos Milojevic, Klondike Fever nevű lovával belegaloppozott Csalánba. Istállónk Mirtusz nevű lova ugyanaznap a Spillers-Vatinius Díj futamán azonos jellegű, súlyos sérüléseket szenvedett szintén Milos Milojevic által elkövetett azonos szabálytalanság miatt.

Csalán sérülései jellegéből fakadóan egyértelmű, hogy nekilovaglás történt, amely a versenyről készült filmfelvételen is látható. A Versenyintézőség amellett, hogy a feltűnő formaváltozást figyelmen kívül hagyta, ezt a szabálytalanságot sem vizsgálta ki, amelyre a Szabályzat 223.§ értelmében hivatalból köteles.

A fentiek fényében kérjük a T. Bizottságot, hogy az előadott hiányosságokra tekintettel a 96. Magyar Derbyn történt szabálytalanságokat haladéktalanul vizsgálják ki és elégtételként a fent leírtakról, Csalán rossz teljesítményének okairól, az általa elszenvedett sérülésekről az Egyesületi Hírekben közleményt tegyenek közzé.

Kérjük, hogy a fenti intézkedésükről és a kivizsgálás eredményéről minket haladéktalanul tájékoztatni szíveskedjenek.

Budapest, 2018.07.11.

Tisztelettel,………………………………………..

Telivér Farm Kft.

képviseli: Pálfi Nóra ügyvezetőMellékletek:

1.sz. melléklet: állatorvosi szakvélemény

2.sz. melléklet: fotók a ló sérüléseiről az alábbi linken láthatóak:

https://drive.google.com/drive/folders/1b8d0dVGnKHOniqjOID3SiSAdvxfOxlRh?usp=sharing

A fenti levelet kapja:

- Irattár

- Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft.

- Lóversenyzést Felügyelő Bizottság

- Galopp Versenyintézőség

- Hendikepper Bizottság

- MAFE

Állatorvosi vélemény (PDF)

Telivér Farm Kft. :: 6430 Bácsalmás, Backnang u. 2. :: Tel: +36 30 277-7010 :: E-mail: teliverfarm@teliverfarm.hu :: Adatkezelési tájékoztató

_blanc